1. Pengumuman
  2. Aktiviti Kampus
  • NOTIS PRIVASI MARA

    Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.

    Klik Disini