Inovasi dan Pengkomersilan

Ditulis oleh webmaster on . Posted in Organisasi

Latarbelakang Unit Inovasi KPTMAS

Ditubuhkan pada Januari 2012. Ahli jawatankuasa yang dilantik adalah seramai 10 orang, tidak termasuk Tuan Pengarah sebagai pengerusi unit serta Wakil Unit Inovasi sebagai timbalan pengerusi jawatankuasa inovasi & kreativiti KPTMAS

Peranan Unit Inovasi:

  1. Pengurusan budaya inovasi
  2. Menjadi nadi utama inovasi KPTM
  3. Memperkukuhkan budaya inovasi
  4. Mendorong kecemerlangan dalam inovasi  

inovasi2