Kewangan

Ditulis oleh Emylda Arny Abdurahim on . Posted in Uncategorised

FUNGSI JABATAN KEWANGAN KOLEJ POLY-TECH MARA ALOR SETAR

 1. Melaksanakan dasar, polisi dan peraturan berkaitan kewangan serta memantau perlaksanaan diperingkat kampus
 2. Menyelaras penyediaan bajet kampus dan menyediakan bajet keseluruhan untuk kelulusan Lembaga Pengarah
 3. Memantau kecekapan pengurusan bajet setiap bahagian
 4. Menasihati pihak pengurusan berkaitan kedudukan dan prestasi kewangan syarikat sebelum meluluskan perolehan atau membuat pelaburan
 5. Mengurus dan mengawal aliran tunai kampus
 6. Menguruskan perkara-perkara berkaitan tuntutan yuran pengajian dengan pihak penaja
 7. Memantau urusan kutipan yuran pelajar dan pihak penaja
 8. Menguruskan pembayaran kepada pembekal dan kakitangan mengikut had yang ditetapkan
 9. Membantu Ibupejabat dalam hal ehwal percukaian syarikat
 10. Menguruskan hal ehwal berkaitan pengauditan akaun kolej
 11. Menyelaras dan memantau data akaun serta penutupan akaun bulanan dan tahunan
 12. Bertindak ikut kualiti SOP